Pravilnici

Osnovni pravilnik o ocenjivanju kvaliteta proizvoda i usluga Novosadskog sajma

Pravilnik o ocenjivanju kvaliteta semenskog materijala biljnog porekla na Međunarodnom poljoprivrednom sajmu
Pravilnik o ocenjivanju kvaliteta proizvoda na bazi žita i brašna
Pravilnik o ocenjivanju kvaliteta procesne opreme i poljoprivredne opreme zanatskih proizvođača
Pravilnik o ocenjivanju kvaliteta šećera
Pravilnik o ocenjivanju kvaliteta kafe i kafi sličnih proizvoda i čajeva
Pravilnik o ocenjivanju kvaliteta piva
Pravilnik o ocenjivanju kvaliteta mesa i proizvoda od mesa
Pravilnik o ocenjivanju kvaliteta jestivih ulja i srodnih proizvoda
Pravilnik o ocenjivanju kvaliteta konzumnih jaja
Pravilnik o ocenjivanju kvaliteta vina i jakih alkoholnih pića
Pravilnik o ocenjivanju kvaliteta smrznutih dezerata
Pravilnik o ocenjivanju kvaliteta mleka i proizvoda od mleka
Pravilnik za Nagradu "NAJBOLJI U AGROBIZNISU"
Pravilnik o ocenjivanju kvaliteta pčelinjih proizvoda na Novosadskom sajmu
Pravilnik o ocenjivanju kvaliteta konditorskih proizvoda
Pravilnik o ocenjivanju kvaliteta pesticidnih preparata
Pravilnik o ocenjivanju kvaliteta mineralnih đubriva
Pravilnik o ocenjivanju kvaliteta motornih i hidrauličnih ulja
Pravilnik o ocenjivanju kvaliteta ambalaže i ambalažnog materijala
Pravilnik o ocenjivanju živih eksponata
Pravilnik o ocenjivanju kvaliteta supa, sosova, dodataka jelima i njima srodnih proizvoda
Pravilnik o ocenjivanju kvaliteta pčelinjih proizvoda
Pravilnik o ocenjivanju kvaliteta proizvoda od voća i povrća
Pravilnik o ocenjivanju kvaliteta prirodne mineralne, prirodne izvorske i stone vode
Pravilnik o ocenjivanju kvaliteta začina, ekstrakata začina i mešavina začina
Pravilnik o ocenjivanju kvaliteta hrane za životinje
Pravilnik - DOBAR DIZAJN