Prijave

Prijava - Ugovor za ocenjivanje kvaliteta proizvoda - priznanje "NAJBOLJI U AGROBIZNISU"

Prijava - Ugovor za ocenjivanje kvaliteta proizvoda hemijske industrije
Prijava - Ugovor za ocenjivanje kvaliteta jestivih ulja, srodnih proizvoda i konzumnih jaja
Prijava - Ugovor za ocenjivanje kvaliteta semenskog materijala biljnog porekla
Prijava - Ugovor za ocenjivanje kvaliteta proizvoda - Hrana za životinje
Prijava - Ugovor za ocenjivanje kvaliteta proizvoda - Ambalaža i ambalažni materijal
Prijava - Ugovor za ocenjivanje dizajna eksponata - DOBAR DIZAJN
Prijava - Ugovor za ocenjivanje kvaliteta pčelinjih proizvoda
Prijava - Ugovor za ocenjivanje kvaliteta procesne opreme i poljoprivredne opreme zanatskih proizvođača
Prijava - Ugovor za ocenjivanje kvaliteta proizvoda od voća i povrća, supa i začina i dodataka jelima
Prijava - Ugovor za ocenjivanje kvaliteta mlečnih proizvoda, sireva i sladoleda
Prijava - Ugovor za ocenjivanje kvaliteta proizvoda na bazi žita, brašna i šećera
Prijava - Ugovor za ocenjivanje mesa i proizvoda od mesa
Prijava - Ugovor za ocenjivanje kvaliteta piva i proizvoda sličnih pivu
Prijava - Ugovor za ocenjivanje kvaliteta piva i proizvoda sličnih pivu - zanatski tip proizvodnje
Prijava - Ugovor za ocenjivanje kvaliteta vina i jakih alkoholnih pića zanatske proizvodnje
Prijava - Ugovor za ocenjivanje kvaliteta vina i jakih alkoholnih pića industrijske proizvodnje
Prijava - Ugovor za ocenjivanje kvaliteta mineralnih voda i osvežavajućih bezalkoholnih pića
Prijava - Ugovor za ocenjivanje kvaliteta crne kafe i čaja
Prijava - Ugovor za ocenjivanje kvaliteta konditorskih proizvoda

Prijava - Ugovor za izlaganje na Nacionalnoj izložbi stoke

 

INO IZLAGAČI

Prijava - Ugovor za ocenjivanje kvaliteta proizvoda - priznanje "NAJBOLJI U AGROBIZNISU" - INO

Prijava - Ugovor za ocenjivanje kvaliteta proizvoda hemijske industrije
Prijava - Ugovor za ocenjivanje kvaliteta jestivih ulja, srodnih proizvoda i konzumnih jaja
Prijava - Ugovor za ocenjivanje kvaliteta semenskog materijala biljnog porekla
Prijava - Ugovor za ocenjivanje kvaliteta proizvoda - Hrana za životinje
Prijava - Ugovor za ocenjivanje kvaliteta proizvoda - Ambalaža i ambalažni materijal
Prijava - Ugovor za ocenjivanje dizajna eksponata - DOBAR DIZAJN
Prijava - Ugovor za ocenjivanje kvaliteta pčelinjih proizvoda
Prijava - Ugovor za ocenjivanje kvaliteta procesne opreme i poljoprivredne opreme zanatskih proizvođača
Prijava - Ugovor za ocenjivanje kvaliteta proizvoda od voća i povrća, supa i začina i dodataka jelima
Prijava - Ugovor za ocenjivanje kvaliteta mlečnih proizvoda, sireva i sladoleda
Prijava - Ugovor za ocenjivanje kvaliteta proizvoda na bazi žita, brašna i šećera
Prijava - Ugovor za ocenjivanje mesa i proizvoda od mesa
Prijava - Ugovor za ocenjivanje kvaliteta piva i proizvoda sličnih pivu
Prijava - Ugovor za ocenjivanje kvaliteta piva i proizvoda sličnih pivu - zanatski tip proizvodnje
Prijava - Ugovor za ocenjivanje kvaliteta vina i jakih alkoholnih pića zanatske proizvodnje
Prijava - Ugovor za ocenjivanje kvaliteta vina i jakih alkoholnih pića industrijske proizvodnje
Prijava - Ugovor za ocenjivanje kvaliteta mineralnih voda i osvežavajućih bezalkoholnih pića
Prijava - Ugovor za ocenjivanje kvaliteta crne kafe i čaja
Prijava - Ugovor za ocenjivanje kvaliteta konditorskih proizvoda