Ocenjivanje kvaliteta

15. međunarodni salon nameštaja i opreme za enterijere AMBIENTA

Veliki šampionski pehar

Požarevačka kompanija ENEL, za vrhunski kvalitet i dizajn širokog asortimana kuhinja i

ugradne opreme.


Srebrni šampionski pehar

Kompanija ELAN MMS – Tutin