Tickets


Novi Sad Fair 

21000 Novi Sad, Hajduk Veljkova 11
Phone: + 381 (0)21/483-11-22
Fax:  + 381 (0)21/483-11-23
E-mail: marketing@sajam.net