Otvoren dvodnevni Sajam saobraćaja

Sajam saobraćaja, koji se održava pod pokroviteljstvom Pokrajinskog sekretarijata za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj i Gradske uprave za saobraćaj i puteve Grada Novog Sada uz Generalnog sponzora kompaniju Globos osiguranje, svečano je otvoren danas u Kongresnom centru „Master“ Novosadskog sajma.   Ideja organizatora skupa, a to su Novosadski sajam i Centar za unapređenje bezbednosti u saobraćaju, bila je da na jednom mestu okupe stručnu javnost, predstavnike državnih, pokrajinskih i lokalnih institucija sa ciljem da se zajedničkim snagama doprinese bezbednijem saobraćajnom okruženju.

                Pokrajinski sekretarijat za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj godinama unazad ulaže napore i finansijska sredstva kako bi bezbednost učesnika u saobraćaju na području Autonomne pokrajine Vojvodine bila na višem nivou. O tome svedoči i činjenica da su finansijski podržali organizaciju Sajma saobraćaja koji je otvorio pomoćnik pokrajinskog sekretara za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj, Nebojša Vojnović. - U pogledu razvoja, Vojvodina je nesporno na pravcu značajnog poboljšanja stanja saobraćajne infrastrukture, što je lako zaključiti navođenjem samo nekih od projekata poput: Fruškogorskog koridora, autoputa Beograd – Zrenjanin – Novi Sad, brze saobraćajnice Sombor – Vrbas – Kikinda, autoputa Kuzmin – Sremska Rača, autoputa Ruma – Šabac, brze pruge Beograd – Novi Sad – Subotica, rekao je Vojnović -  Pokrajinski sekretarijat je sproveo postupak pregleda svih zona škola u Bačkoj, Sremu, Srednjem i Severnom Banatu i projektovanja 300 zona škola, a u toku sledeće godine biće izvršen pregled Zona škola u Južnom Banatu, kao i projektovanje dodatnih 50 zona škola. Takođe, Pokrajinska vlada će svojim sredstvima izvršiti u toku ove i sledeće godine uređenje 80 zona škola modernim tehničkim sredstvima, a preostale projekte predati jedinicama lokalne samouprave čime se stvara preduslov za uređenje svih neuređenih zona škola na teritoriji Vojvodine.  Ulaganje u izgradnju pešačko-biciklističkih staza je u fokusu Pokrajinskog sekretarijata, kroz programe sufinansiranja projekta jedinica lokalnih samouprava, dodao je Vojnović i istakao -Razdvajanjem biciklista i pešaka od ostalih učesnika u saobraćaju smanjuje se mogućnost konflikta sa motornim vozilima, a samim tim i rizik od nastanka incidentnih situacija, naglasio je Vojnović.

Sajam saobracaja 1

                Krovna institucija koja se u Republici Srbiji bavi bezbednošću učesnika u saobraćaju je Agencija za bezbednost saobraćaja. – Novi Sad je uvek bio u prethodnim godinama lider u aktivnostima oko bezbednosti saobraćaja i vidimo to se danas nastavlja. Ono što nam je posebno drago jeste, da se uz podršku Pokrajinske vlade realizuju ove aktivnosti što nam govori o važnosti i prioritetu ove teme bezbednosti saobraćaja Novog Sada i Pokrajine, rekao je direktor Agencije za bezbednost saobraćaja, Branko Stamatović. - Agencija za bezbednost saobraćaja sprovodi širok deo aktivnosti koje se odnose na unapređenje sistema bezbednosti saobraćaja. Sa jedne strane bavimo se vozilima i ispitivanjem vozila homologacijom, ali i sa sistemom unapređenja obuke kako kroz auto-škole tako i licenciranjem kadrova tako i sa obukom profesionalnih vozača. To jesu teme koje radimo svakodnevno. Prevencija je od izuzetnog značaja i najveći deo aktivnosti sprovodimo kroz preventivno-promotivna delovanja. Svaki izgubljeni ljudski život jeste veliki problem i nećemo stati sa aktivnostima dok se i jedan čovek povredi u saobraćajnim nezodama, a kamoli izgubi život. Ono što je bitno jeste, da istorijski od kada merimo rezultate u Republici Srbiji, nikada nismo imali, na današnji dan, na preseku godine, manje stradalih, čak, ni u godini korone, kada smo imali zaustavljanje saobraćaja. Ono što nas očekuje u narednom periodu jeste usvajanje Nacionalne strategije bezbednosti saobraćaja. To će biti najvažnija aktivnost, a nakon toga nas očekuje sprovođenje aktivnosti iz Akcionog plana sve u cilju unapređenja sistema i dostizanja ciljeva. Ponavljam, jedan osoba kada izgubi život jeste velika tragedija, naglasio je Stamatović.

Sajam saobracaja 4

                Za kontrolu sprovođenja propisa u oblasti bezbednosti saobraćaja, ali i za kreiranje zakonskih rešenja nadležni su pripadnici Uprave saobraćajne policije u Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srbije.

-Nas su dugo godina smatrali samo reperesivnim ogranom. Ne, mi smo saborci sa vama u borbi da viši stepen bezbednosti bude na putevima Srbije. Rezultati koji su postignuti - da je značajno smanjen broj poginulih govori da smo svi kao društvo smogli snage i krenuli zajedno da se borimo u bezbednosti saobraćaja. Kada govorimo o aktivnistima Ministarstva unutrašnjih poslova treba reći da je upravo na čelu državnog tela koje se bavi bezbednošću saobraćaja ministar Gašić koji je među prvima posle 10 godina rekao da svi zajedno moramo sesti za sto – struka nauka i lokalna zajednica i preduzeti sve potrebne mere i aktivnosti da bezbednost saobraćaja bude na višem nivou, rekao je pomoćnik načelnika Uprave Zlatko Belencan.

                Grad Novi Sad kao lokalna samouprava čini mnogo kako bi doprineo povećanju bezbednosti učesnika u saobraćaju. Ulaganje u saobraćajnu infrastrukturu, konstantan rad na prevenciji kroz edukaciju najranjivijih kategorija učesnika u saobraćaju, stavlja Novi Sad u sam vrh lokalnih samouprava kada se govori o bezbednosti saobraćaja. - Grad Novi Sad je u prethodiih 5 godina imao 103 poginula lica u saobraćaju. Gradska uprava za saobraćaj i puteve kao i Savet za koordinaciju poslova bezbednosti saobraćaja na teritoriji grada Novog Sada radi na preventivnim aktivnostima, projektima i uzimaju učešće u kampanjama koje organizuje Agencija za bezbednost saobraćaja kao i na edukaciji ranjivih kategorija učesnika u saobraćaju o faktorima stradanja, posledicama i načinu prevencije, rekao je član Gradskog veća zaduženog za saobraćaj i puteve, prof. dr Aleksandar Bulajića. - Grad Novi Sad, uvek će podržati ovakve i slične skupove i u saradnji sa udruženjima, naučnim institucijama, Upravom saobraćajne policije kao i sa Agencijom za bezbednost saobraćaja raditi na jačanju kapaciteta u oblasti bezbednosti saobraćaja u cilju smanjenja broja saobraćajnih nezgoda. Potrebno je obezbediti bezbedno kretanje svih učesnika u saobraćaju i poštovanje pravnih normi uz kvalitetnu i permanentnu edukaciju svih starosnih kategorija i svih kategorija učesnika, dodao je Bulajić.

Sajam saobracaja 2

                Nauka je jedan od osnovnih stubova bezbednosti učesnika u saobraćaju. Konstantan rad na istraživanju i kreiranju novih modela u oblasti poboljšanja bezbednosti učesnika u saobraćaju, traganje za inovativnim rešenjima i omogućavanje njihove primene u cilju bezbednijeg saobraćajnog okruženja svakako odlikuju naučne ustanove koje se u svojim studijskim programima bave ovom tematikom. To su Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu i Saobraćajni fakultet u Beogradu.

                - Novosadski sajam je dugogodišnji partner Fakulteta tehničkih nauka. Prošle nedelje smo imali EV Days - Sajam posvećen elektromobilnosti. FTN osim svoje osnovne delatnosti, a to je obrazovanje i nauka, ima i segment saradnje sa privredom u smislu osluškivanja šta to privreda traži, kakvi su joj stručnjaci potrebni. Naime, mi želimo da školujemo inženjere koji će odmah posle studiranja zauzeti svoje mesto. Fakultet tehničkih nauka je partner na velikom broju projekata koje radimo zajedno sa privrednim subjektima Gradom Novim Sadom, Republikom i Pokrajinom. Ako vam kažem da godišnje na 27 studijskih programa našeg fakulteta diplomira 2.100 studenata, mogu da vam se pohvalim, da gotovo svi nađu posao, a to je velika stvar i velika uloga onoga što mi danas radimo u ovom društvu. Na današnjem Sajmu saobraćaja aktivno učešće je uzeo upravo Departman za saobraćaj, a ja bih iskoristio priliku i da se pohvalim - 1978. godine upisana je prva generacija saobrćajaca na Fakultetu tehničkih nauka, a ja sam siguran da ste ih vi prepoznali kao dobre inžinjere, rekao je dekan Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu, prof. dr Srđan Kolaković.

                Prodekan za naučno-istraživački rad Saobraćajnog fakulteta u Beogradu, profesor doktor Dalibor Pešić, je istakao: „Saobraćaj, posebno bezbednost saobraćaja - to su pitanja koja nas sve dotiču bez obzira jesmo li ovde vozač, putnik, biciklista, pešak ili pak priofesionalac u ovoj oblasti. Svako od nas je  jutros došao ovde na Sajam u najmanju ruku kao pešak, a većina je bila i drugačiji učesnik u saobraćaju. Sve to oblikuje našu svakodnevicu, utiče na našu mobilnost i direktno na bezbednost. Konačno utiče i na kvalitet našeg života. Današnji događaj kojem svi prisustvujemo je Sajam saobraćaja okuplja stručnjake, inovatore, kompanije, organizacije koji su predati unapređenju saobraćaja i bezbednosti saobraćaja. Svi mi imamo ulogu u praktičnom stvaranju bezbednog i efikasnijeg saobraćaja. Mi sa Saobraćajnog fakulteta u Beogradu očekujemo da zajedno ostvarimo napredak, da se predviđene aktivnosti tokom Sajma odvijaju na predviđen način, a da kroz te aktivnosti pravimo korake ka boljoj budućnosti u saobraćaju, posebno u bezbednosti saobraćaja.“

                Generalni sponzor Sajma saobraćaja kompanija Globos osiguranje je i Strateški partner Novosadskog sajma a prepoznala je značaj ovakvog skupa. - Osobita mi je čast i zadovoljstvo da u ime Globos osiguranja kao Generalnog sponzora Sajma saobraćaja i u ime OMR Grupacije u kojoj se nalazi i Globos osiguranje, poželim sretan i uspešan rad na ovoj sajamskoj manifestaciji! Ponosni smo i čast i zadovoljstvo nam je što smo deo ovog Sajma i aktivni učesnici i što ćemo sa naše strane aktivno doprineti bezbednosti saobraćaja na putevima, kao jednoj u nizu stvari koja nas najviše tangira. Osobito nam je drago što čujemo da je ova godina donela značajan napredak u unapređenju bezbednosti saobraćaja na putevima. S tim u vezi Globos osiguranje poziva i podržava sve akcije, kako Vlade Srbije, tako i naučne zajednice i drugih  organa i sve mere i radnje koje mogu doprineti očuvanju i unapređenju bezbednosti saobraćaja na putevima. Ono što je jako bitno je podizanje svesti svih nas o bezbednosti saobraćaja na putevima bez obzira da li smo samo pasivni učesnici u saobraćaju ili se aktivno bavimo unapređenjem bezbednosti. Ovakve manifestacije su pravi vid podizanja te svesti. Ukoliko zaključci ovog Sajma spasu bar jedan ljudski život u saobraćaju, a ja sam ubeđen da će spasiti i više, moći ćemo da kažemo da je misija ovog Sajma potpuno ispunjena, rekao je Dragan Pejčić, direktor Sektora za štete Globos osiguranja.direktor N. sajma Nikola Lovrić

                Novosadski sajam je uvek bio institucija otvorena za nove ideje, razmenu znanja, iskustava... S obzirom na tu činjenicu, Kongresni centar Novosadskog sajma je pravo mesto za održavanje ovakvog skupa koji je i prva jesenja manifestacija Novosadskog sajma.

                - Bezbednost učesnika u saobraćaju, uvek je aktuelna i postavlja pitanje pred sve nas – Kako zajedno možemo da doprinesemo bezbednijem saobraćajnom okruženju? Zato je Sajam saobraćaja izuzetna prilika da se stručnoj i široj javnosti u dva dana, kroz panel diskusije, predstave aktuelni projekti posvećeni bezbednosti svih učesnika u saobraćaju.  Verujem da ćemo sinergijom svih nivoa institucija, upravo na Sajmu saobraćaja, naći put do najboljih rešenja, koja će značajno uticati na popravku saobraćajne kulture kod nas, ali i na povećanje bezbednosti svih učesnika u saobraćaju, rekao je generalni direktor Novosadskog sajma, Nikola Lovrić.

                Ovaj dan – 22. septembar je i Svetski dan bez automobila – globalni događaj koji podstiče vozače da na jedan dan odustanu od automobila - šetaju, koriste javni prevoz ili voze bicikl. Upravo zbog toga će, pored panela, na kojima će učesnici razmeniti mišljenja i iskustva, u prostoru između hala Novosadskog sajma u saradnji sa Biciklističkim savezom Vojvodine, u popodnevnim satima biti održana „Demonstracija saobraćajne spretnosti dece uzrasta od 12 do 14 godina“. Na kraju dana ispred Novosadskog sajma biće priređena i tribina „Biciklisti pitaju grad“, pod pokroviteljstvom Gradske uprave za saobraćaj i puteve Grada Novog Sada i u saradnji sa Novosadskom biciklističkom inicijativom, a u organizaciji Centra za unapređenje bezbednosti u saobraćaju.

                U subotu, 23. septembra biće održan i „Regionalni skup servisera MajKon“ u organizaciji Udruženja autoservisa Srbije.

                Ulaz na Sajam saobraćaja se ne naplaćuje.

GNoviSad 970x90 1  

NOVOSADSKI SAJAM • NOVI SAD FAIR • MESSE NOVI SAD • FOIRE DE NOVI SAD • FIERA DI NOVI SAD • НОВОСАДСКАЯ ЯРМАРКА